ΕκπαιδευσηΕπί του παρόντος προσφέρουμε τα παρακάτω πακέτα εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση προσφέρεται κυρίως με παρουσιάσεις μέσω διαδικτύου και συμπεριλαμβάνει ασκήσεις, εργαστήρια και πολλά πρακτικά παραδείγματα και σημειώσεις.

Στα παρακάτω αναφέρονται κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα εκπαίδευσης.

Επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας

Το πακέτο αυτό εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο υπηρεσιών "ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2008".

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008 είναι ουσιαστικές για την επιτυχία και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ο σκοπός μιας εσωτερικής επιθεώρησης είναι να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας και να εντοπίσει αδυναμίες καθώς και ευκαιρίες για βελτίωση.

Ο επιθεωρητής χρειάζεται να ελέγξει εάν οι διαδικασίες είναι καταγεγραμμένες, κατανοητές και αν φέρνουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα συστηματικά για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος και η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Αρχές της Lean Six Sigma

Το πακέτο εκπαίδευσης αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης στα πακέτα υπηρεσιών "έργα βελτιστοποίησης lean six sigma" και "επιχειρηματική αριστεία".

Η Lean Six Sigma είναι ένας συνδυασμός μεθοδολογιών βελτίωσης, που αποτελούν ένα αποτελεσματικό σετ εργαλείων, εφαρμόσιμο σε πολλές επιχειρηματικές καταστάσεις. Η εφαρμογή της lean six sigma μπορεί να αποφέρει σημαντικές βελτιώσεις ταχύτητας, ποιότητας και κόστους, οδηγώντας έτσι τους οργανισμούς σε σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα πριν την εφαρμογή της lean six sigma στον οργανισμό σας. Μετά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα έχουν κερδίσει μια καλή κατανόηση του τι είναι η lean sigma, ποια είναι τα οφέλη της, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και ποια εργαλεία είναι τα καταλληλότερα προς χρήση.

Εκπαίδευση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Το πακέτο εκπαίδευσης αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης στο πακέτο υπηρεσιών "εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004".

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι το πιο ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για τους οργανισμούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν το ταξίδι βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Η περιβαλλοντική διαχείριση απαιτεί την δέσμευση όλων των υπαλλήλων. Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των υπαλλήλων είναι ο τρόπος να εξασφαλιστεί η δέσμευση αυτή. Μετά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια σαφή κατανόηση της αναγκαιότητας να προστατεύσουμε το περιβάλλον, του πώς η περιβαλλοντική διαχείριση σχετίζεται με την δουλειά τους και του τι πρέπει να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή για να προστατέψουν το περιβάλλον.