Εκθεσεις ΑειφοριαςΟ στόχος των εκθέσεων αειφορίας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση μιας εταιρίας. Οι εκθέσεις αειφορίας μπορούν να υποστηρίξουν μια εταιρία στο ταξίδι προς την αειφόρο ανάπτυξη, μετατρέποντας την αειφόρο ανάπτυξη σε κάτι μετρήσιμο και συγκεκριμένο. Στην καρδιά των εκθέσεων αειφορίας βρίσκεται η εφαρμογή της αειφορίας στην πράξη και η ανάπτυξη δεικτών απόδοσης αειφόρου ανάπτυξης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των εκθέσεων αειφορίας είναι:

Η SIGMA LOOP CONSULTING θα υποστηρίξει τις εκθέσεις αειφορίας της εταιρίας σας με τους ακόλουθους τρόπους: