Βελτιστοποιηση Εφοδιαστικης ΑλυσιδαςΕξαιτίας της πολυπλοκότητας τους, τα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιβαρύνσεις κόστους στις επιχειρήσεις, αλλά παρέχουν επίσης και μια τεράστια ευκαιρία για μείωση κόστους μέσω της βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν βασικό παράγοντα για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία.

Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί πολύπλοκες αναλύσεις της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η SIGMA LOOP CONSULTING θα αναλύσει την εφοδιαστική σας αλυσίδα με χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας (όπως π.χ. εξομοίωση), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις καλύτερες πρακτικές του κλάδου σας. Στην μοναδική προσέγγιση που έχει αναπτύξει η SIGMA LOOP CONSULTING για την βελτιστοποίηση πολύπλοκων δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ενσωματώσει και όψεις του μοντέλου SCOR του Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Council), ενός πλαισίου που ενοποιεί επιχειρηματικές διαδικασίες, δείκτες απόδοσης, άριστες πρακτικές και τεχνολογία.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσο αναφορά την προσέγγιση και μεθοδολογία μας στα έργα βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας, επικοινωνήστε μαζί μας.