εργα Βελτιωσης Διαδικασιων Lean Six SigmaLean Six Sigma, Define Measure Analyze Improve Control, Κύκλος DMAIC

Η Lean και η Six Sigma είναι αποτελεσματικές μεθοδολογίες βελτίωσης, αποτελούμενες από ένα σετ εργαλείων, που στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και στην εξάλειψη της σπατάλης. Η Lean και η Six Sigma χρησιμοποιούνται συνήθως μαζί, καθώς αλληλοσυμπληρώνονται. Η Six Sigma εστιάζει στην μείωση της απόκλισης στις διαδικασίες, ενώ η Lean εστιάζει στον εντοπισμό της σπατάλης και στην βελτίωση του χρονικού κύκλου (cycle time).

Η εφαρμογή της Lean Six Sigma προσφέρει στους οργανισμούς την ευκαιρία να εργαστούν ταυτόχρονα πάνω στους καθολικούς στόχους της μείωσης του κόστους, της αύξησης της ταχύτητας και της βελτίωσης της ποιότητας, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η Lean Six Sigma μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές διαφορετικές διαδικασίες τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.

Η SIGMA LOOP CONSULTING:

Για περαιτέρω πληροφορίες όσο αναφορά τα έργα Lean Six Sigma, επικοινωνήστε μαζί μας.