Συστηματα ISO: Εφαρμογη, Ενοποιηση και ΕπιθεωρησηΕπί του παρόντος δουλεύουμε πάνω στα ακόλουθα πρότυπα:

ISO 9001:2015 - Απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001: 2015 - Απαιτήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

BS OHSAS 18001:2007 - Απαιτήσεις Συστημάτων Υγιεινής και Εργασιακής Ασφάλεια

ISO 26000:2010 - Οδηγίες σχετικά με την Κοινωνική Ευθύνη

ISO 28000:2007 - Προδιαγραφές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Εκτός κι αν ο πελάτης απαιτεί διαφορετικά, η ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης βασίζεται στο intranet. Είτε χρησιμοποιούμε ένα υπάρχον intranet είτε αναπτύσσουμε ένα νέο. Το βασικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης είναι η ηλεκτρονική διαχείριση και ενημέρωση των εγγράφων. Ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης αξιοποιεί το δίκτυο υπολογιστών του οργανισμού για να κάνει διαθέσιμες τις διαδικασίες σε όλους του υπαλλήλους. Επιπλέον, ενσωματώνει συγκεκριμένες λύσεις λογισμικού όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικές φόρμες, βάσεις δεδομένων και διαχείριση παραπόνων πελατών που είναι ουσιώδεις για τις επιτυχία και αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Προσφέρουμε λύσεις ανάπτυξης, ενοποίησης και επιθεώρησης των συστημάτων ISO. Οι λύσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασικό τμήμα των έργων αυτών.