Μελετες Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων & ΑειφοριαςΗ αξιολόγηση αειφορίας είναι μια ενοποιημένη προσέγγιση στις αξιολογήσεις επιπτώσεων, η οποία πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση της επίπτωσης περιλαμβάνει επίσης τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική διάσταση.

Κάθε προτεινόμενο έργο έχει επίπτωση στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, η οποία είναι είτε θετική είτε αρνητική. Η διεξαγωγή μιας μελέτης επιπτώσεων είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για την ανάλυση των επιπτώσεων ενός προγραμματισμένου έργου και την υποστήριξη των εμπλεκόμενων μερών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι αξιολογήσεις (μελέτες) περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν μία πλευρά των αξιολογήσεων επιπτώσεων και σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτικές. Στις χώρες, όπου οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτικές, κάποια έργα όπως π.χ. νέες κατασκευές δεν εγκρίνονται από τις Αρχές πριν την διεξαγωγή μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η SIGMA LOOP CONSULTING αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αειφορίας, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη σχετική νομοθεσία, εγχώρια και ευρωπαϊκή. Ο στόχος είναι η διενέργεια μιας μελέτης επιπτώσεων που θα υποστηρίξει αποτελεσματικά την διαδικασία λήψης αποφάσεων σας κι όχι απλά η κάλυψη των νομικών απαιτήσεων. Η SIGMA LOOP CONSULTING ενδιαφέρεται για την ενσωμάτωση των μελετών επιπτώσεων στο στρατηγικό επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ως μέσο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση αυτή επιτυχημένα.