Οικονομοτεχνικες ΜελετεςΗ οικονομοτεχνική μελέτη θα απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με το αν μια επένδυση αξίζει να πραγματοποιηθεί ή όχι. Μια προσεχτικά συνταγμένη οικονομοτεχνική μελέτη θα περιορίσει το ρίσκο αποτυχημένων επενδύσεων. Στην πιο απλή μορφή της τα δύο κριτήρια για να εκτιμήσει κάποιος την επιτευξιμότητα είναι δύο: απαιτούμενο κόστος και προσδοκώμενο κέρδος. Ωστόσο, ανάλογα με την φύση της επένδυσης θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα τεχνικοί και επιχειρησιακοί.

Η SIGMA LOOP CONSULTING θα σας υποστηρίξει συντάσσοντας μία περιεκτική έκθεση οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία μέσω της ανάλυσης δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους οικονομοτεχνικούς παράγοντες θα οδηγήσει σε μια αντικειμενική αξιολόγηση της προτεινομένης επένδυσης σας. Όπου εφικτό, θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας, όπως για παράδειγμα γραμμικός προγραμματισμός, προβλέψεις και ανάλυση ρίσκου.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσο αναφορά τις οικονομοτεχνικές μελέτες, επικοινωνήστε μαζί μας.