Διαχειριση Επενδυτικων Προτασεων για Προγραμματα Επιδοτησηςπρογράμματα έσπα, έσπα 2014 - 2012Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας για την περίοδο 2014 - 2020. Αποτελείται από επιμέρους προγράμματα, όπως π.χ. το πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" και το πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", και απευθύνεται τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε φορείς του Δημοσίου.

Η πληθώρα των προγραμμάτων που υπάγονται στο ΕΣΠΑ παρέχει την δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών κλάδων.

Η υπηρεσία διαχείρισης προτάσεων για προγράμματα επιδότησης της SIGMA LOOP CONSULTING περιλαμβάνει:

Για περισσότερες πληροφορίες, όσο αναφορά την υπηρεσία διαχείρισης επενδυτικών προτάσεων για προγράμματα επιδότησης, επικοινωνήστε μαζί μας.