Διαδικτυακο ERP & Λυσεις ΛογισμικουΤα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) είναι συστήματα διοικητικής πληροφόρησης (information management systems) που διαχειρίζονται την ροή των πληροφοριών στο σύνολο του οργανισμού. Υποστηρίζονται από ολοκληρωμένες λογισμικές εφαρμογές, διαχωρισμένες σε υπομονάδες (modules) που αντανακλούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης όπως π.χ. πωλήσεις, λογιστική, παραγωγή, κλπ.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων επιχειρηματικών λειτουργιών προαπαιτεί, για την βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας, την εφαρμογή συστημάτων ERP καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Ωστόσο, τα συστήματα ERP συχνά συνδέονται με υψηλά κόστη αδειοδότησης, εφαρμογής και υποστήριξης που ξεπερνούν τα οφέλη.

Η SIGMA LOOP CONSULTING εφαρμόζει το WebERP, ένα διαδικτυακό σύστημα ERP που βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό, προσφέροντας λύσεις προσαρμογής του στις απαιτήσεις του πελάτη και τεχνική υποστήριξη. Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός διαδικτυακού συστήματος ERP ανοιχτού λογισμικού είναι τα παρακάτω:

Εκτός από το WebERP, η SIGMA LOOP CONSULTING προσφέρει επίσης υποστήριξη και σε άλλες διαδικτυακές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, όπως τις παρακάτω:

Όλες οι εφαρμογές μπορούν να φιλοξενηθούν σε virtual servers από τη SIGMA LOOP CONSULTING.

Αν επιθυμείτε να περιηγηθείτε στις εφαρμογές, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε ένα προσωρινό όνομα και κωδικό χρήστη.