Ηλεκτρονικο ΜαρκετινγκΌλο και περισσότεροι ιδιώτες καθώς επίσης και εταιρίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προς αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για να έρθει κάποιος σε επαφή με υπάρχοντες και νέους πελάτες. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ σημαίνει χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για επικοινωνία με τον πελάτη, αύξηση της αναγνωρισιμότητας και πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

Η SIGMA LOOP CONSULTING θα σας υποστηρίξει στο σχεδιασμό της στρατηγικής ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη του πλάνου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και στην εφαρμογή του. Καθώς η συγκέντρωση δεδομένων και η ανάπτυξη επαφών με τον πελάτη είναι σημαντικά για το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, ο εντοπισμός της αγοράς στόχου και η διαχείριση των σωστών πληροφοριών, σχετικά με τον πελάτη, σε μια βάση δεδομένων, αποτελούν ουσιαστικό τμήμα του έργου αυτού. Η προσέγγιση μας όσο αναφορά το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ εστιάζει έντονα στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης (search engine optimization ή SEO), στη διαφήμιση 'pay per click' και το μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων (social media marketing).

Στο πακέτο υπηρεσιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ μπορούν να συμπεριληφθούν και η ανάπτυξη, βελτίωση και διαχείριση της εταιρικής σας ιστοσελίδας.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσο αναφορά την υπηρεσία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας.