Υπηρεσια Συμβουλου Ασφαλους Μεταφορας Επικινδυνων ΕμπορευματωνΣύμβολα Ασφάλειας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ADR) και οι Κανονισμοί σχετικά με την Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς (RID) είναι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς και σιδηροδρομικώς αντίστοιχα.

Σύμφωνα και με τις δύο οδηγίες, όλες οι εταιρίες που φορτώνουν, μεταφέρουν ή διαχειρίζονται επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να ορίσουν έναν Πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.).

Η SIGMA LOOP CONSULTING παρέχει την υπηρεσία Σ.Α.Μ.Ε.Ε., η οποία, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει τα παρακάτω: