Σχεδιαση Προϋπολογισμου, Εκθεσεις & Μειωση ΚοστουςΗ σχεδίαση του προϋπολογισμού αναφέρεται στον οικονομικό προγραμματισμό και είναι μια συνεχής δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός είναι ένα έγγραφο που μερικές φορές χρειάζεται να είναι ευέλικτο. Ο προϋπολογισμός σας ενδέχεται να αλλάξει αν τα έσοδα και οι δαπάνες σας διαφέρουν από τις προβλέψεις ή αν αλλάξει η κατεύθυνση που ακολουθεί ο οργανισμός σας.

Αν πραγματοποιηθεί με συνέπεια και επινοητικότητα ο προϋπολογισμός είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο ελέγχου δαπανών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περιοχών μείωσης του κόστους και έργων εξοικονόμησης.Η SIGMA LOOP CONSULTING θα σας υποστηρίξει, με χρήση στατιστικών πακέτων και σύγχρονων τεχνικών προϋπολογισμού, στην ανάλυση όλων των σχετικών πληροφοριών και παρελθοντικών δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προϋπολογισμός που θα αντανακλά κατά το μέγιστο δυνατόν την οικονομική σας πραγματικότητα. Με βάση την ανάλυση μας, θα εντοπίσουμε επίσης και θα σας αναφέρουμε τα πεδία εκείνα της επιχείρησης όπου η μείωση κόστους είναι εφικτή, βοηθώντας σας με τον τρόπο αυτό να βάλετε σε προτεραιότητα τα έργα μείωσης κόστους.

Επιπλέον, η SIGMA LOOP CONSULTING θα υποστηρίξει τις εκθέσεις προϋπολογισμού, σχεδιάζοντας την διαδικασία καθώς επίσης και τα απαραίτητα έντυπα, προκειμένου να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική επικοινωνία του προϋπολογισμού και οι ενημερώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.