Εργα1. Αξιολόγηση ενός Οργανισμού σε Σχέση με τα Κριτήρια του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

Κάποιες φορές επιθυμείς να βελτιωθείς αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Η χρήση του μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι ένας καλός και οικονομικός τρόπος να ξεκινήσει κάποιος το ταξίδι της βελτίωσης. Η αξιολόγηση ενός οργανισμού με το μοντέλο EFQM είναι μια ολιστική προσέγγιση που μπορεί να υποδείξει προβληματικές περιοχές. Περιοχές που χρειάζονται προσοχή. (Διαβάστε την μελέτη περίπτωσης)2. Συγχώνευση Συστημάτων Διαχείρισης

Δύο ή περισσότερα συστήματα που λειτουργούν παράλληλα σε έναν οργανισμό προκαλούν πολλές αναποτελεσματικότητες και είναι συχνά η αιτία αχρείαστης γραφειοκρατίας και διπλής δουλειάς. Τα επίσημα συστήματα διαχείρισης που στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα έχουν πολλά κοινά και μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα. (Διαβάστε την μελέτη περίπτωσης)3. Ανάλυση ενός Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών

Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι πολύ σημαντικό επειδή οι τηλεφωνητές έρχονται σε απευθείας επαφή με τον πελάτη. Θα προκαλέσει άσχημη εντύπωση στους πελάτες αν αναμένουν πολύ για να απαντηθούν τα τηλεφωνήματα τους. Από την άλλη αν η εταιρία απασχολεί περισσότερους τηλεφωνητές από ότι είναι απαραίτητο θα προκληθούν επιπλέον έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. (Διαβάστε την μελέτη περίπτωσης)4. Ανάλυση της Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης των Στελεχών Πωλήσεων

Όλες οι εταιρίες επενδύουν λιγότερο ή περισσότερο στην εκπαίδευση των υπαλλήλων τους. Ωστόσο, μόνο λίγες αναλύουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ή έχουν ξεκάθαρη εικόνα του πώς μεταφράζεται η εκπαίδευση αυτή σε πραγματικά αποτελέσματα. (Διαβάστε την μελέτη περίπτωσης)