Η ομαδα εργου

Ιδιοκτήτης και Βασικός Σύμβουλος της SIGMA LOOP CONSULTING είναι ο Παναγιώτης Ντούσκας.

Photo of Panagiotis Ntouskas, σύμβουλος επιχεηρήσεων και περιβαντολόγος

Ο Παναγιώτης Ντούσκας:

Η SIGMA LOOP CONSULTING αξιοποιεί ένα δίκτυο ειδικών διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως π.χ. πληροφορικής, επιστήμης μηχανικών, κλπ., που υποστηρίζει την ανάπτυξη και προσφορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

American Society of Quality, Certified Six Sigma Black Belt Zend Certified Engineer Associate Member of the Institute of Environmental Management & Assessment Certified Search Engine Optimization Professional International Organization for Standardization