Η Προσεγγιση μαςΈργα Βελτιστοποίησης

Πιστοποιήσεις

Μελέτες & Αξιολογήσεις

Επιχειρηματική αριστεία σ' ένα αειφόρο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό; Γιατί σχετίζεται με την σημερινή παγκόσμια οικονομία; Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας παγκοσμίως καθώς επίσης και η συνειδητοποίηση της σημασίας της κοινωνικής ευθύνης δημιουργούν σε όλες τις εταιρίες μια αναγκαιότητα: Χρειάζεται να επιδείξουν δημοσίως το κοινωνικό τους προφίλ και την περιβαλλοντική ευαισθησία τους. Χρειάζεται να αποδείξουν ότι νοιάζονται για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα του σημερινού κόσμου κι ότι κάνουν κάτι για αυτά.

Ωστόσο, σε περίοδο κρίσης και διεθνούς ανταγωνισμού, η επίδειξη κοινωνικού προφίλ και περιβαλλοντικής ευαισθησίας δεν είναι αρκετά για την επιβίωση μιας εταιρίας. Χρειάζεται ακόμα προσεχτικός σχεδιασμός, σαφής κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες και μια εταιρική κουλτούρα που προάγει την συνεχή βελτίωση.

Η SIGMA LOOP CONSULTING είναι μια εταιρία που παρέχει διεθνώς υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: α) επιχειρηματική αριστεία και διοίκηση ποιότητας, β) διαδίκτυο και λύσεις λογισμικού, γ) διαχείριση περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης, δ) οικονομικός προγραμματισμός και επενδύσεις, ε) coaching (ως Sigma Loop Coaching). Η SIGMA LOOP CONSULTING εστιάζει έντονα στην μείωση κόστους μέσω της βελτιστοποίησης με εφαρμογή τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, στατιστικών εργαλείων και μεθοδολογιών επιχειρηματικής αριστείας. Επιπλέον, μέσω της αξιοποίησης διαδικτυακού λογισμικού ανοιχτού κώδικα για συστήματα ERP, βάσεις δεδομένων, τηλεδιασκέψεις, τηλεπαρουσιάσεις, κλπ., η SIGMA LOOP CONSULTING δεν μειώνει απλά το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας του συμβούλου στην εταιρία του πελάτη, αλλά και ελαχιστοποιεί το κόστος επένδυσης του πελάτη σε πληροφοριακά συστήματα.